محصولات ما

تجهیزات بیمارستانی

تجهیزات بیمارستانی

تجهیزات امداد نجات اورژانس

تجهیزات امداد نجات اورژانس

محصولات سلامت خانواده

محصولات سلامت خانواده

درباره ایده سلامت دانش

شركت ایده سلامت دانش در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت خود را آغاز نموده است

ادامه مطلب
درباره ایده سلامت دانش

مقالات

مقاله شماره 3

مقاله شماره 3

مقاله شماره 2

مقاله شماره 2

مقاله در مورد امداد و نجات

مقاله در مورد امداد و نجات

             امداد و نجات   نجات عبارت است از یک سری عملیاتی که منجر به رهایی افراد زنده از شرایط بحرانی و به دام افتاده می شود و هم چنین انجام کمک های نخستین بر روی انها که از وخامت حال افراد جلوگیری نماید. کارهای عملی اساس اموزش نجات است و اموزش عملی یا تئوری برای تفه

مشتریان ما