پتوی ایزومتریک (نجات)     NF-EB01

 

ابعاد (cm) : 210*160