کیف کمک های اولیه /احیا /اورژانس    NF-FK01

 

 

دارای بخش بندی داخلی

محل قرار گیری کپسول اکسیژن پرتابل به صورت مجزا

جانمایی جداگانه جهت ابزار جراحی و لارنگوسکوپ

پارچه ضد آب با تراکم بالا

دارای نوار شبرنگ